Malárie: Komplexní přehled

Malárie je život ohrožující nemoc způsobená parazity, které se přenášejí na lidi skrze kousnutí infikovaných samic komárů. Tato nemoc postihuje téměř polovinu světové populace, přičemž v roce 2021 bylo odhadováno 247 milionů případů malárie po celém světě. Podívejme se, jak se nemoc projevuje, léčí a jak jí předcházet při návštěvě rizikových oblastí.

 

Obsah

 1. Úvod
 2. Přehled a epidemiologie
 3. Symptomy
 4. Diagnostika
 5. Léčba
 6. Prevence a eliminace malárie
 7. Dohled
 8. Budoucnost boje proti malárii
 9. Vakcína proti malárii
 10. Závěr
 11. Zdroje

 

Přehled a epidemiologie

Malárie je tropické parazitární onemocnění. Zdrojem onemocnění je nemocný člověk, přenos se uskutečňuje pomocí přenašeče a to samičky komára rodu Anopheles. Původce onemocnění je parazit rodu Plasmodium. Lidé onemocnění  poštípáním tímto druhem infikovaného komára. Případně se nemoc může přenášet ve špatných hygienických podmínkách transfúzí krve a infikovanými injekčními stříkačkami. 


V oblastech výskytu malárie (Afrika, Asie, Jižní Amerika) onemocnění ročně miliony lidí. U nás se malárie nevyskytuje, ovšem ročně jsou pravidelně hlášeny desítky importovaných případů.

 

Symptomy

Poté co se infekce dostane do těla, cestuje do jater, kde se množí a proniká do červených krvinek. V červených krvinkách se paraziti dále množí až dojde k prasknutí a tím se do krevního řečiště uvolní další množství parazitů.

 

Nejběžnějšími ranými příznaky malárie jsou horečka, bolest hlavy a kombinace zimnice s třesavkou. Dochází k prudkému vzestupu teploty na 40 °C a následným pocením s poklesem teploty. Mezi další projevy patří anémie, světloplachost, zvracení a svalové slabosti. Inkubační doba je mezi 12–30 dny, u parazita Plasmodium vivax může inkubace trvat až 10 měsíců. U některých lidí mohou být symptomy mírné, zejména u těch, kteří již v minulosti prodělali infekci malárií. Vzhledem k tomu, že některé příznaky malárie nejsou specifické, je důležité co nejdříve provést testování.

Některé typy malárie mohou způsobit vážné onemocnění a smrt. Kojenci, děti do 5 let, těhotné ženy, cestovatelé a lidé s HIV nebo AIDS mají vyšší riziko. Závažné příznaky zahrnují extrémní únavu, narušené vědomí, mnohočetné křeče, dýchací potíže, tmavou nebo krvavou moč, žloutenku a abnormální krvácení.

Diagnostika


Diagnostika spočívá v rychlém přímém průkazu parazita v kapce krve, následně pomocí sérologických testů a metody molekulární biologie.

 

Léčba

Raná diagnostika a léčba malárie snižuje příznaky nemoci a předchází úmrtím. WHO doporučuje, aby všechny případy malárie byly potvrzeny pomocí diagnostiky založené na parazitech (buď mikroskopií nebo rychlým diagnostickým testem). Malárie je vážná infekce a vždy vyžaduje léčbu léky. Lékaři vyberou jeden nebo více léků na základě:

 

 • typu malárie
 • zda je parazit malárie rezistentní vůči léku
 • váhy nebo věku osoby infikované malárií
 • zda je osoba těhotná

 

Nejběžnější léky na malárii zahrnují kombinovanou terapii na bázi artemisininu, jako je artemether-lumefantrin, která je obvykle nejúčinnějším lékem. Chlorochin se doporučuje pro léčbu infekce s parazitem P. vivax pouze v místech, kde je stále citlivý na tento lék.

 

Prevence a eliminace malárie

Před cestou do rizikových oblastí by měl cestovatel navštívit cestovní medicínu a poradit se s lékařem ohledně užívání léků, jako je antimalarická chemoprofylaxe založena na podávání antimalarik s chininem. Lékař zvolí vhodný druh podle rizikové oblasti i ročního období, kdy se na cestu chystáte. Užívání by mělo být zahájeno týden před odjezdem, během celého pobytu a následně i několik měsíců po návratu. K snížení rizika nákazy malárií dále:

 

 • Používejte moskytiéry při spánku v místech, kde je malárie přítomna.
 • Používejte repelenty proti komárům (obsahující DEET, IR3535 nebo Icaridin) po soumraku.
 • Používejte spirály a odpařovače.
 • Noste ochranné oblečení.
 • Používejte sítě na oknech.

 

Mezi další opatření v boji proti malárii patří likvidace infikovaných komárů, odvodňování vodních ploch a vysušování močálů, kde dochází k přemnožení komárů.

Dohled

Dohled nad malárií je nepřetržitý a systematický sběr, analýza a interpretace dat souvisejících s malárií a využití těchto dat při plánování, implementaci a hodnocení veřejného zdravotnictví. Zlepšený dohled nad případy malárie a úmrtími pomáhá ministerstvům zdravotnictví určit, které oblasti nebo skupiny obyvatelstva jsou nejvíce postiženy, a umožňuje zemím sledovat měnící se vzory nemocí. Silné systémy dohledu nad malárií také pomáhají zemím navrhovat účinné zdravotní intervence a hodnotit dopad svých programů kontroly malárie.

 

Budoucnost boje proti malárii

V boji proti malárii bylo dosaženo mnoha úspěchů, ale stále čelíme mnoha výzvám. Rezistence k léčbě, nedostatečné financování a složité geopolitické situace v některých oblastech mohou zpomalit pokrok. Nicméně s novými technologiemi, výzkumem a mezinárodní spoluprací máme nástroje a strategie potřebné k dosažení eliminace malárie.

 

Vakcína proti malárii

Vakcína na malárii se vyvíjí již několik desítek let. Nicméně dlouhý vývoj přinesl jen malý úspěch vzhledem k složitému životnímu cyklu parazita. Vakcína RTS,S/AS01 (obchodní název Mosquirix) je první a dosud jediná vakcína, která prokázala, že může významně snížit malárii u dětí. Ve fázových klinických studiích snížila vakcína RTS,S/AS01 počet případů malárie o přibližně polovinu u dětí ve věku 5–17 měsíců a o téměř čtvrtinu u dětí ve věku 6–12 týdnů.

 

Závěr

Malárie je jedním z nejstarších a nejzávažnějších onemocnění, kterým lidstvo čelí. Přestože bylo dosaženo významného pokroku v boji proti této nemoci, stále je mnoho práce, kterou je třeba udělat. Spolupráce mezi vládami, nevládními organizacemi, výzkumnými institucemi a komunitami je klíčová pro dosažení našeho konečného cíle: světa bez malárie.

 

Tento článek je určen pouze pro vzdělávací účely a nenahrazuje odbornou lékařskou radu. Pro konkrétní doporučení se vždy poraďte s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem.
 

Zdroje

https://www.who­.int/news-room/fact-sheets/detail/ma­laria

https://www.cdc­.gov/malaria/a­bout/faqs.html

https://my.cle­velandclinic.or­g/health/dise­ases/15014-malaria

https://www.web­md.com/a-to-z-guides/malaria

https://www.ncbi­.nlm.nih.gov/bo­oks/NBK551711/

https://www.me­dicalnewstoda­y.com/articles/150670

Co k tomu říká náš odborník?

Z celosvětového pohledu patří malárie k závažným infekčním onemocněním. V České republice se malárie nevyskytuje, jsou známe pouze importované případy. Každý cestovatel do rizikových oblastí by měl před odjezdem navštívit cestovní medicínu a v místě pobytu dodržovat preventivní opatření. Cestovatel, který se vrátit z rizikové oblasti by se měl hlídat dlouhodobě a v případě, že onemocnění s příznaky podobnými chřipce by měl navštívit lékaře. 

 

Autor článku

Bc. Marie Siatka

Vystudovala jsem obor Ochrany veřejného zdraví na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Témata zdraví a prevence jsou mi velmi blízká. V současnosti pracuji ve zdravotním ústavu na oddělení mikrobiologie vod, potravin a předmětů běžného užívání. S manželem máme masérský salón, kde se věnujeme nejen uvolňování svalů, ale i komplexní regeneraci těla a mysli. Ve svém volném čase ráda cestuji, chodím po horách nebo se věnuji józe.

Všechny články od autora